תרגום מרחוק של אינטראקציות טיפוליות פרונטליות לאנשים חרשים וכבדי שמיעה


נגישות בזום
נגישות בזום

תרגום מרחוק של אינטראקציות טיפוליות פרונטליות לאנשים חרשים וכבדי שמיעה ניגשות עזרה ותמיכה בין בעלי המקצוענים למבקשי שירות בנגישות


00 

אולי תאהב גם את