ליאת אטלס - מנחה פרטני וסדנאות תקשורת לתכנת מחדש


סדנאות בזום
סדנאות בזום

ליאת אטלס - מנחה פרטני וסדנאות תקשורת לתכנת מחדש תכנות מחדש את מערכת ההפעלה שלנו-להטמעת שיוניים בתהליך קצר ועמוק ולתקשורת יוצרת מציאות


00 


תיאור