יהודה פרויס - נגינה בקלידים


קלידים בזום
קלידים בזום

יהודה פרויס - נגינה בקלידים לימוד שיעורי פסנתר מלמד את אומנות המוסיקה בל ניסיון במיוחד עם ילדים


70 


תיאור