זהבית הילי פאר מתקשרת מנחה ויוצרת


תקשור בזום
תקשור בזום
תקשור בזום

זהבית הילי פאר מתקשרת מנחה ויוצרת בזום מסע בצבעים, סדנאות לקבוצות שיחות ייעוץ ותקשור


00 


תיאור