אדווה קאפ - מטפלת בפסיכותרפיה גופנית אנרגטית בזום


סדנאות בזום
סדנאות בזום

אדווה קאפ - מטפלת בפסיכותרפיה גופנית אנרגטית בזום אימונים פרטניים וסדנאות מתמחה בדימוי עצמי גוף ואיזון גופנפש


00 


תיאור